Audítorská znalecká spoločnosť, s.r.o. bola založená v roku 2003, je zapísaná v zozname audítorských spoločností č. licencie SKAU 264. Ide o stabilizovanú spoločnosť, ktorá úspešne pôsobí na domácom trhu. Spoločníčkou a konateľkou spoločnosti je Ing. Ľudmila Poláčeková, certifikovaný audítor č. licencie SKAU 791. Firma AZS s.r.o. má skúsenosti s vykonávaním audítorskej činnosti v rôznych typoch spoločností.

 

Naša spoločnosť má vlastných interných a externých pracovníkov z radov skúsených audítorov, asistentov audítora, účtovníkov, daňových poradcov a ďalších odborných konzultantov a právnikov, ktorí sú prizvaní k riešeniu špecifických problémov. Spoločnosť spolupracuje s vybranými daňovými poradcami a daňovými odborníkmi, ktorí sa venujú špeciálnym daňovým otázkam.

 

Ďalej spolupracujeme so spoločnosťami, ktoré poskytujú služby v týchto oblastiach:

Účtovníctvo a mzdy ( komplexné vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva outsourcingovou formou, komplexné vedenie mzdovej a personálnej agendy, spracovanie finančných výkazov, vypracovanie daňových priznaní)

Daňové poradenstvo (  účtovné a ekonomické poradenstvo, pomoc subjektom pri ich daňovej registrácii, zastupovanie klienta pred daňovými orgánmi)